m-reklama.pl

m-reklama.pl – reklama, internet, biznes i finanse

firma windykacyjna
Biznes i finanse

Firma windykacyjna w Katowicach

Firmy windykacyjne to wyspecjalizowane podmioty, które mogą prowadzić polubowną windykację należności. Jak działają i co oferują?

Jak prowadzić windykację w Katowicach?

Wierzyciel już następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu spłaty wierzytelności może rozpocząć prowadzenie windykacji, czyli działań, które zmierzają do odzyskania jego należności. Jak prowadzić windykację w Katowicach? Przede wszystkim pamiętając, że należy rozpocząć od tzw. windykacji polubownej, czyli zmierzającej do spłaty długu, ale bez angażowania w sprawę sądu.

Windykację polubowną może prowadzić wierzyciel samodzielnie lub z pomocą wyspecjalizowanych podmiotów. Samodzielne działania wymagają od wierzyciela sporego zaangażowania – należy bowiem pamiętać, że jeżeli opóźnienie w spłacie należności nie wynikało z błędu, windykacja jest na ogół czasochłonnym procesem. Drugą możliwością jest skorzystanie ze wsparcia specjalistów, czyli firm windykacyjnych.

Jak działają firmy windykacyjne w Katowicach?

Firmy windykacyjne, działające w oparciu o zasadę swobody działalności gospodarczej, mogą prowadzić windykację polubowną lub pomóc wierzycielowi w przygotowaniu się do prowadzenia windykacji sądowej.

W ramach windykacji polubownej podejmują one przede wszystkim próbę kontaktu z dłużnikiem – telefonicznego, mailowego lub osobistego. Mogą także wysyłać do dłużnika pisemne wezwania do zapłaty, a także wezwania przedsądowe, informujące o chęci wszczęcia windykacji sądowej, jeśli dług nie zostanie spłacony. Firmy windykacyjne mogą również prowadzić z dłużnikiem negocjacje, dotyczące sposobu i terminu spłaty zaległej należności.

Coraz więcej firm windykacyjnych w Katowicach (https://subra.pl/firma-windykacyjna-warszawa-i-katowice/) oferuje swoim klientom także inne usługi. Wśród nich ogromną popularnością cieszą się m.in. monitoring płatności i cesja wierzytelności.

Monitoring płatności i cesja wierzytelności

Monitoring płatności to usługa, która pozwala na zmniejszenie liczby zaległości z przeterminowanych faktur ze względu na kontrolowanie zbliżających się terminów zapłaty na bieżąco. W zależności od szczegółowych ustaleń kontrahent otrzyma przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności lub o jego upływie, ale już następnego dnia.

Cesja wierzytelności to czynność prawna, która polega na przeniesieniu przez dłużnika wierzytelności na osobę trzecią. Potocznie określana jest ona jako sprzedaż długu lub skup długu. Rozwiązanie to pozwala na przeniesieniu na tzw. cesjonariusza wierzytelności i wszystkich związanych z nią praw, a w szczególności odsetek.

Warto podkreślić, że do cesji wierzytelności nie jest wymagana zgoda dłużnika. Powinien on zostać jednak o niej zawiadomiony. Jeżeli bowiem spełni świadczenie do rąk poprzedniego wierzyciela, wówczas ma to skutek także w stosunku do nabywcy, czyli cesjonariusza.