Strona główna
Ciekawostki
Tutaj jesteś

Komu przysługuje zasiłek dla opiekuna?

23 sierpnia 2022 zasiłek

Wiele osób, które zajmują się osobami niepełnosprawnymi zastanawia się, w jaki sposób można uzyskać zasiłek pielęgnacyjny dla opiekuna. Od 1 lipca bieżącego roku można składać wnioski elektroniczne związane z zasiłkiem opiekuńczym. Koniec rejestracji przypada natomiast na 1 sierpnia 2022 roku. Jeżeli wsparcie finansowe zostanie przyznane, to zacznie ono obowiązywać od listopada 2022 roku, a zakończy się 31 października 2023 roku.

Komu przysługuje zasiłek dla opiekuna?

Zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej to jedno z dostępnych w Polsce świadczeń, które reguluje ustawa o świadczeniach rodzinnych. Ten rodzaj pomocy finansowej przysługuje osobom, na których w zgodzie z przepisami zamieszczonymi w ustawie z dnia 25 lutego 1964 roku (Kodeks rodzinny i opiekuńczy) ciąży obowiązek alimentacyjny. Taka pomoc przysługuje również małżonkom, jeśli nie podejmują oni zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Jeżeli osoba chce sprawować stałą opiekę nad inną osobą, która posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności wymagającej:

  • długotrwałej opieki lub pomocy ze strony innej osoby ze względu na brak umiejętności samodzielnego funkcjonowania,
  • stałego współudziału każdego dnia opiekuna małoletniego w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
    Aby dostać zasiłek pielęgnacyjny dla opiekuna, można być zarejestrowanym w powiatowym urzędzie pracy jako osoba, która szuka pracy oraz posiadająca status bezrobotnego.

Sprawdź również jak wyglądają dotacje do stowarzyszeń w Polsce

Komu nie przysługuje zasiłek dla opiekuna?

Istnieją przypadki, w których zasiłek opiekuńczy nie przysługuje. Jest to sytuacja, gdy osoba, która sprawuje opiekę ma ustalone prawo do emerytury lub jakiegoś rodzaju renty lub świadczenia. Kolejnym przypadkiem jest sytuacja, gdy osoba, która wymaga opieki jest umieszczona w rodzinie zastępczej. Wyjątkiem jest rodzina zastępcza spokrewniona. Nie podlegają temu w tej sytuacji są ośrodki, które mają charakter leczniczy i osoba korzysta z niej przez całą dobę przez więcej niż 5 dni w tygodniu. Poza tym istnieje jeszcze kilka przypadków, które są wykluczone z dostawania zasiłku pielęgnacyjnego dla opiekuna.

 zasiłek pielęgnacyjny dla opiekuna

Jakie jest kryterium dochodowe zasiłku dla opiekuna?

W przypadku każdego zasiłku niezbędne jest spełnianie określonego kryterium dochodowego. Tak samo jest jeśli, chodzi o zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej. Na taką pomoc finansową mogą liczyć rodziny, w których miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 764,00 zł. Aby dowiedzieć się więcej na temat przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego dla opiekuna, warto udać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS). Tam każda sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie i można się sporo dowiedzieć. Co więcej, od razu na miejscu możemy złożyć już wniosek i poznać wszystkie niezbędne dla nas terminy. W tym tekście przedstawiliśmy ogólne informacje na temat zasiłku dla opiekuna.

Przeczytaj również https://m-reklama.pl/zasilek-rodzinny-czym-jest-i-kto-moze-go-dostac/

nowy zegarek

Redakcja m-reklama.pl

Jesteśmy grupą osób na co dzień zajmujących się reklamą internetową i biznesem. Na naszym blogu dzielimy się doświadczeniem i ciekawostkami. Zapraszamy do lektury!

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

etyczne aspekty
Przyszłość fulfillment
fundacja

Jesteś zainteresowany reklamą?